رواق

دارالولایه

دارالولایه

۱ مطلب با موضوع «محمد سعید مرادی» ثبت شده است

در هر غزلم..

در هر غزلم اگر کمی جان بدهم                              از عشق تو ، صد هزار دیوان بدهم

تصمیم گرفته ام به جای عقلم                              این بار به حرف عشق میدان بدهم

هر روز شده کار منِ نامه نویس                               نامه بنویسم به تو   ، گریان بدهم

یک  بار نماز توی محراب دلت                                می ارزد اگر که دین و ایمان بدهم

این عشق مجازات زیادی دارد                               شاعر شده ام که شعر تاوان بدهم

چون عاقبت تمام مردم مرگ است                           در راه تو آسوده ترم   ،  جان بدهم

محمد سعید مرادی